วิธีการดำเนินการ Istikhara ทีละขั้นตอน - สุดยอดคู่มือ (2023)

ในชีวิตประจำวันของเรา เราต้องเผชิญกับความสับสนและความลังเลใจในหลายๆ เรื่อง และก่อนที่จะตัดสินใจบางอย่างที่ทำให้เราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรหรือควรเลือกอะไรสำหรับอนาคตของเรา

ด้วยเหตุนี้ ท่านนบีมูฮัมหมัดจึงสอนอิสติฆอเรา วิธีการอิสติฆอราทีละขั้นตอน และการตัดสินใจอะไรที่เราสามารถทำได้อิสติฆราก่อนที่เราจะทำ

อิสติคเราะห์การละหมาดเป็นหนึ่งในลักษณะของการยอมจำนนและการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจ
การบรรลุสิ่งนี้ในทุกความผันผวนของหัวใจและจิตวิญญาณถือเป็นที่สุดในการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และการพึ่งพาเขาอย่างสมบูรณ์ และนั่นคือเมื่อบ่าวตระหนักถึงความต้องการของเขาต่ออัลลอฮ์ มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ และพบความสุขและความมั่นใจในการพึ่งพา พระผู้สร้าง พระผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ควบคุม และผู้ทรงฤทธานุภาพ

ในภาษาอาหรับ อิสติกรา แปลว่า การแสวงหาความดีในบางสิ่ง

คำจำกัดความของอิสติฆารา คือ การสวดอ้อนวอนขอคำแนะนำจากอัลลอฮ์ในทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจในชีวิต

ยังเป็นที่รู้จักในภาษาอาหรับว่า Salat Alistikhara และดุอาอุลอิสติฆอ์

Istikhara ในศาสนาอิสลามเป็นคำอธิษฐานของสองหน่วยอาร์aka'ahของการละหมาดตามความสมัครใจและการอ่านดุอาที่เรียกว่าดุอาอุลอิสติฆอร่า

วิธีปฏิบัติอิสติฆารา?

ในคู่มือนี้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีการอิสติฆะระทีละขั้นตอน และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้

วิธีอิสติฆฟารแบบเป็นขั้นเป็นตอน

วิธีการดำเนินการ Istikhara ทีละขั้นตอน - สุดยอดคู่มือ (1)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดังต่อไปนี้:

 1. อันดับแรก, ทำการละหมาดวูดู
 2. ตั้งใจสวดอิสติฆารา คุณควรมีความตั้งใจที่จะทำละหมาดอิสติฆอร่านี้ ไม่ใช่ฟัรฎูหรือสุนนะฮฺอื่น
 3. ละหมาดสองหน่วยของรอกะอะฮ์ สองซุนนะ เราะกะอะฮ์ ไม่ใช่ฟัด (บังคับ) เราะกะอะฮ์ เรียกว่าการละหมาดอิสติฆฟาร และเป็นการละหมาดนัฟวิธีการดำเนินการ Istikhara ทีละขั้นตอน - สุดยอดคู่มือ (2)
 4. แนะนำให้อ่านในเราะกะอฺแรกหลังจากฟาติหฺ ซูเราะฮฺ อัลกาฟิรูน และในเราะกะฮที่สอง ซูเราะอัลอิคลาศ
 5. หลังจากคุณละหมาดเสร็จและกล่าวสลาม คุณยกมือวิงวอนต่ออัลลอฮ์ ระลึกถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์ และไตร่ตรองถึงการวิงวอน
 6. เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วส่งความจำเริญไปยังผู้เผยพระวจนะ ท่านศาสดา ﷺ กล่าวว่า: "เมื่อคนใดคนหนึ่งในพวกท่านละหมาด ให้เขาเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ แล้วให้เขาส่งความจำเริญไปยังท่านนบีﷺ ถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาขออะไรก็ได้” (ติรมิซียะห์โดยอัล-อัลบานี) นอกจากนี้ Fadalah bin ‘Ubaid (ขออัลลอฮ์พอใจเขา) รายงาน:

  ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ﷺ) ได้ยินผู้หนึ่งวิงวอนหลังจากการละหมาดของเขาโดยมิได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ เกี่ยวกับเขา ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ﷺ) กล่าวว่า “ชายผู้นี้รีบเร่ง” จากนั้นเขาได้เรียกเขาและกล่าวว่า “เมื่อผู้ใดในพวกท่านทำการละหมาด (ละหมาด) และต้องการวิงวอน ให้เขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อน แล้วจึงกล่าวสรรเสริญพระองค์ในตอนเริ่มต้น แล้วเขาจะขอสิ่งใดก็ได้ตามชอบใจ”

  จากอำนาจของฟาดาลาห์ บิน อูบาอีด ขอพระเจ้าพอพระทัยในตัวเขา ผู้ซึ่งกล่าวว่า: ผู้ส่งสารของพระผู้เป็นเจ้า ขอคำอธิษฐานและสันติสุขจงมีแด่พระเจ้า ได้ยินชายคนหนึ่งวิงวอนในคำอธิษฐานของเขาซึ่งไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ และเขามิได้อธิษฐาน สำหรับผู้เผยพระวจนะ ขอคำอธิษฐานและสันติสุขจงมีแด่ท่าน จากนั้นท่านได้เรียกท่านและพูดกับท่าน - หรือกับคนอื่นว่า: ถ้าคนใดคนหนึ่งในพวกท่านอธิษฐาน ให้เขาเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเขา มหาบริสุทธิ์จงมีแด่พระองค์ และสรรเสริญพระองค์ จากนั้นจึงละหมาดให้กับท่านนบี ขอการละหมาดและศานติจงมีแด่ท่าน จากนั้นละหมาดตามที่ท่านต้องการ” บรรยายโดยอบูดาวูดและอัล-ติรมีซี และท่านกล่าวสุนัตจริง[อบูดาวูดและอัต-ติรมีซีย์].

 7. ท่องอิสติฆาราสอง. ดุอาต่อไปนี้
 8. เมื่อไปถึงดุอาอ์อัลลอฮ์แล้ว หากรู้ว่านี่คือเรื่องก็จงกล่าวในสิ่งที่ท่านต้องการขอคำแนะนำจากอัลลอฮ์ เช่น งานของฉันในลอนดอน การขายบ้าน การแต่งงานกับลูกสาวของใครสักคน ฯลฯ แล้วคุณก็พูดว่า มันดีสำหรับฉันในศาสนาของฉัน การดำรงชีวิตของฉัน และกิจการของฉันในชีวิตที่จะมาถึง
 9. หลังจากคุณอ่านอิสติฆาราดุอา ขออำนวยพรแด่ผู้เผยพระวจนะ ขอความสันติจงมีแด่พระองค์ วิธีที่ดีที่สุดที่จะพูดสิ่งนี้คือการอ่าน Salat al-Ibrahimiya ซึ่งเราพูดหลังจาก Tashahud ใน Salah “โอ้อัลลอฮ์ ขอทรงอวยพรมูฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัด ดังที่พระองค์ทรงอวยพรแก่อับราฮัมและครอบครัวของอับราฮัม และอวยพรมูฮัมหมัดและครอบครัวของมูฮัมหมัด ดังที่พระองค์ทรงอวยพรแก่บิดาของราฮิม และครอบครัวของอับราฮัมในโลกทั้งใบ เป็นที่สรรเสริญ พระสิริ หรือวิธีอื่นใดที่คุณพูด
 10. จากนั้นคุณพึ่งพาอัลลอฮ์และปล่อยให้พระองค์นำทางคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ความฝันและความรู้สึกไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้น เพียงแค่ไปสู่สิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วอัลลอฮ์จะทรงนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด

อิสติฆาราสอง

วิธีการดำเนินการ Istikhara ทีละขั้นตอน - สุดยอดคู่มือ (3)

Istikhara Dua ในภาษาอาหรับ

โอ้อัลลอฮ์ ฉันขออำนาจจากความรู้ของคุณ และฉันขออำนาจเหนือคุณด้วยความสามารถของคุณ และฉันขอความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากคุณ เพราะคุณทำได้ แต่ฉันไม่มี และคุณรู้ และฉันก็ไม่ได้เหนือกว่า M และท่านเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับ โอ้อัลลอฮ์ หากท่านรู้ว่าเรื่องนี้ควรตัดสิน - - เป็นการดีกว่าสำหรับฉันในศาสนาของฉัน การดำรงชีวิตของฉัน และผลของกิจการของฉัน - หรือเขากล่าวว่า: เรื่องของฉัน เป็นเรื่องเร่งด่วนและชักช้า - ดังนั้นโปรดออกคำสั่งให้ฉันและทำให้ง่ายสำหรับฉันแล้วอวยพรฉันด้วยและถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนี้ - ตั้งชื่อเรื่องที่จะตัดสินใจ - ไม่ดีต่อศาสนาและการดำรงชีวิตของฉันและ ผลของกิจการของฉัน - หรือเขากล่าวว่า: กิจการของฉันในทันทีและในภายหลัง - ดังนั้นจงหันเหความสนใจไปจากฉันและเบี่ยงเบนความสนใจของฉันและโปรดกำหนดความดีให้กับฉันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโปรดทำให้ฉันพอใจ

อิสติฆราดุทับศัพท์

อัลลอฮุมมา อินนี อัสตาคีรูกะ บิ `อิลมิก, วา อัสตาคดีรูกะ บิกุดราติก, วา อัส'อะลูกา มิน ฟาห์ลิกา 'ล-`อะห์บีม, ไฟนาคา ตักดิรู วา ลาอักดีร์, วา ตา'ลามู วา ลา อาลัม, วะ อันตา `อัลลามู 'ล-กูยูบ คุนตา ตาลามู อันนา ฮาธา 'ล-อัมรา – [แล้วกล่าวถึงสิ่งที่ต้องตัดสินใจ] คัยรุน ลี ฟี ดินี วา มาอาชี วา `อากิบาตี อัมรี – [หรือพูดว่า] `อาจิลิฮิ วา อาจิลิห์ – ฟักดูร์ฮู ลี วา ยัสซีรฮู ลี ทุมมา บาริก ลี fīh, wa in kunta ta`lamu anna hādha 'l-amra sharrun lī fī dīnī wa ma`āshī wa `āqibati 'amrī - [หรือพูดว่า] `ājilihi wa 'ājilihi - faṣrifhu `annī waṣrifnī `anh, waqdur liya' l- คัยระ ḥaythu kan, thumma arḍinī bih.

อิสติกรา dua แปลเป็นภาษาอังกฤษ

“โอ้อัลลอฮ์ ฉันขอคำแนะนำจากความรู้ของพระองค์ และขอความช่วยเหลือจากผู้ทรงอำนาจของพระองค์ และฉันขอวิงวอนขอความกรุณาจากพระองค์ แน่นอน คุณมีความสามารถและฉันไม่ใช่ พระองค์ทรงรู้และข้าพระองค์ไม่รู้ และพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ โอ้อัลลอฮ์ หากพระองค์รู้ว่าเรื่องนี้ดีสำหรับฉันในศาสนาของฉันและในชีวิตของฉันและเพื่อสวัสดิภาพของฉันในชีวิตที่จะมาถึง – [หรือพูดว่า: ในชีวิตนี้และชีวิตหลังความตาย ] – แล้วจงจัดมันให้ฉันและทำให้ง่ายสำหรับฉันแล้วอวยพรฉันในการนั้น และหากพระองค์ทรงทราบว่าสิ่งนี้ไม่ดีต่อฉันในศาสนาของฉัน ในชีวิตของฉัน และต่อสวัสดิภาพของฉันในชีวิตที่จะมาถึง – [หรือพูดว่า: ในชีวิตนี้และชีวิตหลังความตาย] – ก็จงออกห่างจากฉันและทำให้ฉันห่างเหิน จากมันและทรงกำหนดสิ่งดีสำหรับฉันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามและช่วยให้ฉันพอใจกับมัน”

อ่าน Istikhara Hadith ฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

บทสวดอิสติฆารา

นักวิชาการทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอิสติฆอ์ผู้ละหมาดเป็นซุนนะ (แนะนำ)

หลักฐานคือหะดีษนบีที่กล่าวข้างต้น

Istikhara สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องสวดมนต์?

อิสติฆาราสามารถทำได้โดยไม่ต้องสวดมนต์โดยท่องอิสติฆาราดุอาเท่านั้น

ไม่ใช่ Bidah เพราะ Dua ได้รับอนุญาตตลอดเวลา

จะดีกว่าหากสวดอ้อนวอน

เราจะอิสติฆฟารฺก่อนเรื่องใดได้บ้าง ?

การอิสติฆฟารสามารถกระทำได้ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ แม้แต่เรื่องง่ายๆ

ผู้เผยพระวจนะ PBUH สอนสหายให้ทำอิสติฆฟารก่อนทุกสิ่ง

ญะบีร บิน อับดุลลอฮฺ เล่าว่า

ท่านนบี (ซ.ล.) เคยสอนเราถึงแนวทางการทำอิสติฆฟารฺ (อิสติฆอฺรฺ หมายถึง การขออัลลอฮ์ให้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานหรือการกระทำใดๆ) ในทุกเรื่องที่ท่านสอนเราเกี่ยวกับ Suras ของอัลกุรอาน หนึ่ง.

(ในทุกเรื่อง) ในหะดีษนี้ หมายถึง ในทุก ๆ เรื่องที่อาจทำให้ลังเลใจได้ ซึ่งเข้าใจได้จากหะดีษต่อไปนี้

อนัสรายงานผู้ส่งสารของพระผู้เป็นเจ้าว่า “ให้คนหนึ่งในพวกท่านขอสิ่งที่เขาต้องการจากพระเจ้าของเขา แม้กระทั่งขอหนังรองจากรองเท้าของเขาเมื่อมันถูกตัด”[1]

หะดีษนี้ยังพิสูจน์คำแนะนำในการปฏิบัติตาม Istikhara โดยผู้เผยพระวจนะ PBUH

ดังนั้น เป็นการดีกว่าสำหรับชาวมุสลิมทุกคนที่จะละหมาดอิสติฆฟารในทุกเรื่องและขอคำแนะนำจากอัลลอฮ์ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ

Istikhara เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิต เช่นเดียวกับอิสติฆราในการแต่งงาน อิสติฆราในการหย่าร้าง อิสติฆราในการงาน อิสติฆราในการศึกษา และอิสติฆราในการเดินทาง

หวังว่าคู่มือนี้จะสอนวิธีการทำอิสติฆะระทีละขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติม:ดุอาอ์ปกป้องครอบครัวจากสิ่งชั่วร้าย เพื่อความสามัคคีและความสุข

อ้างอิง

 1. Mishkat al-Masabih 2251, 2252
  https://sunnah.com/mishkat:2251

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 21/12/2023

Views: 6076

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.